Scriba W.H. Doest namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Voorthuizen:

Sinds herfst 2014 hebben wij in de kerkenraad over wijzigingen in de liturgie nagedacht. Uiteindelijk is besloten om maximaal twee liederen per dienst te zingen. Eigen predikanten zijn vrij om daarvan af te wijken als het thema van de dienst daartoe aanleiding geeft; maar gastpredikanten kunnen maximaal twee vrije liederen opgeven. We kiezen voor Weerklank (we hadden vertrouwen in hetgeen de commissie voor uitgangspunten had) namelijk Bijbelgetrouw, passend in de gereformeerde traditie, verantwoorde psalmberijming, catechismusliederen, etc. Wij zijn tot nu toe erg tevreden, temeer daar we nu ook het nieuwtestamentische lied kunnen zingen. Ook de liederenlijst van onze twee Hervormde scholen kent voor het net begonnen schooljaar veel liederen uit Weerklank.

Geef een antwoord