Hoewel de begeleidingsbundel van Weerklank met buitengewoon veel zorg is gebeurd, zijn er helaas toch zaken aan onze minutieuze aandacht ontsnapt. Hoewel het het onvermijdelijke lot van elke eerste druk schijnt te zijn, dat bepaalde zaken pas gezien worden als ze gedrukt staan en breed gedeeld worden, bieden wij toch onze welgemeende excuses aan. We danken iedereen hartelijk die de moeite nam om ons correcties of aanvullingen toe te zenden.

Bij de volgende liederen bieden we een erratum aan: 6, 9, 84, 144, 149, 195, 344, 365, 439, 443, 445, 562, 596, 610 en 617

U kunt hier het bestand met errata downloaden.

De wijzigingen zijn verwerkt in de tweede druk die inmiddels is verschenen.

Geef een antwoord