Hoewel de begeleidingsbundel van Weerklank met buitengewoon veel zorg is gebeurd, zijn er helaas toch zaken aan onze minutieuze aandacht ontsnapt. Hoewel het het onvermijdelijke lot van elke eerste druk schijnt te zijn, dat bepaalde zaken pas gezien worden als ze gedrukt staan en breed gedeeld worden, bieden wij toch onze welgemeende excuses aan. We danken iedereen hartelijk die de moeite nam om ons correcties of aanvullingen toe te zenden.

Bij de volgende liederen bieden we een erratum aan: 6, 9, 84, 144, 149, 195, 344, 365, 439, 443, 445, 562, 596, 610 en 617

U kunt hier het bestand met errata downloaden.

De wijzigingen zijn verwerkt in de tweede druk die inmiddels is verschenen.

4 thoughts on “Errata begeleidingsbundel 1e druk”

  1. Bij lied 303, de belijdenis, is er een verschil met het ‘nieuwe’ liedboek lied 340b.
    Bij ” de gemeenschap der heiligen” eindigt het liedboek met een halve nooit en een kwart rust voor de volgende regel. In Weerklank eindigt deze regel op een kwartnoot en begint de volgende regel direct, geen rust dus.
    Wat is de correcte versie?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *