ALS EEN KIND      (Weerklank lied 441)

 

heer-wijs-mij-u-weg-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Heer, leer mij uw weg,

die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt,

het donker is,

leid mij dan op uw weg,

de weg die eeuwig is.

 

3 Heer, leer mij uw wil

aanvaarden als een kind

dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt

uw weg te gaan,

spreek door uw Woord en Geest

mijn hart en leven aan.

 

4 Heer toon mij uw plan;

maak door uw Geest bekend

hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet,

de hoop opgeef,

heer-wijs-mij-u-weg-2

 

 

 

 

 

 

We zongen veel. In de adventsweken en met kerst. Jong en oud. Niet vreemd als je hoort hoe er in Lukas 1 en 2 gezongen wordt. Mooi hoe Maria haar loflied -zeg maar haar Psalmencollage- begint: Groot maakt mijn ziel de Heere…!

Op Nieuwjaarsmorgen preekte ik over Psalm 131 -stil bij U. Wat hebben we dat nodig in de hectiek van alledag. Dat was mede reden achter deze tekstkeuze. Die stilte waait ons niet vanzelf aan. Je moet je ertoe brengen. Egaliseren staat er letterlijk, want we ‘groeien zomaar’ in hooghartigheid met alle onrust en onvrede vandien. Kijken op anderen neer en willen als God zijn.

Je ziel stillen. Daarom dagelijks toch stille tijd met de smartphone uit. Daarom de zondag met de kerkdiensten als rustdag vieren. Om God in je te laten werken door Zijn Woord en Geest. Zodat je ziel in je wordt als een ‘gespeend’ kind bij moeder. Pracht illustratie. Voor me zat een kleuter op schoot bij moeder. Wat heerlijk, zo’n haven van rust.  Stil bij U. Getroost genieten.

Na de preek zongen we lied 441. Ik kwam erop via het Register op bijbelplaatsen (handig, die registers!). Prachtig lied, zo aan ‘t begin van het nieuwe jaar, bij Psalm 131. Even aarzelde ik: Zou ‘men’ het kennen? Maar de tekst is zo eenvoudig treffend, en de melodie niet ingewikkeld.

Nu we nog niet zo lang uit de Bundel Weerklank zingen, merk ik bij mezelf dat ik voor het vertrouwd raken van de bundel in de gemeente erop let of het lied dat ik opgeef, ook wat vertrouwd is. Ik realiseer me dat dat wel een valkuil is. Terecht wordt er immers wel gezucht dat ons Psalmboekje in het gebruik zo dun is. Omdat in Weerklank ook nogal wat liederen staan die ik niet ken, is dat wat mij betreft ook bij deze liederenschat een risico. Daarom helpt het mij zo nu en dan eens een rubriek liederen door te bladeren (goed dat er zo’n nadrukkelijke indeling in rubrieken is). En om dan dag aan dag een lied te zingen en te spelen. Stil tot U.

De gemeente zong. Jong en oud. Ging in gebed, beter gezegd: Heer, wijs mij uw weg / en leid mij als een kind… Dat blindelings en stil / U vertrouwt, vrede vindt… Worden als een kleuter in plaats van een kanjer. Groot maakt mijn ziel de Heere! Zo gingen we op weg. Het nieuwe jaar in. Uw woord is onderweg / als een lamp voor mijn voet… Spreek door uw Woord en Geest / mijn hart en leven aan… Toon mij dat Christus heel / mijn weg gelopen heeft. In kloosters en kathedralen worden, zo begreep ik pas trouwens, de lofzangen uit Lukas 1 en 2 dagelijks gebeden. Goede oefening om je ziel te stillen.

 

3 januari 2017                                                                                              ds. H. Markus (Putten)

 

Luister het lied hier!

Melodie lied 441

De samenstellers van Weerklank hebben uiteraard ook naar de liederen van Sela gekeken en werden vaak getroffen door de inhoudsvolle teksten. Omdat Weerklank een bundel is voor de eredienst, stelden wij ons bij elk lied de vraag: kan dit lied ook door een gemeente worden gezongen, met traditionele begeleiding van orgel of eventueel piano? De setting waarin de liederen van Sela klinken, is immers die van een leadzanger(es) en een begeleidingsband: dat is een heel andere situatie dan een zingende gemeente en een organist.  Sommige liederen hebben wat lastige ritmes, andere hebben ingecomponeerde rusten waar de begeleiding even doorspeelt: dat maakt ze voor gemeentezang minder geschikt. “Heer, wijs mij uw weg” is een voorbeeld van een eenvoudige melodie, bij velen al bekend, maar makkelijk mee te zingen, ook voor degenen die het lied nog niet kenden. Wij hebben gekozen voor een notatie in kwartnoten, in plaats van de achtste noten die Sela noteert. Voor het tempo heeft dat geen gevolgen; het notenbeeld wordt daardoor wel rustiger en vertoont meer verwantschap met traditionele gezangen. In regel 3 hebben we het ritme iets vereenvoudigd (bij het woord levensweg). Na couplet 4 volgt nog een coda, een afsluitend gedeelte. Let op dat in de laatste twee regels van dat coda het ritme nét iets anders is dan in de laatste twee regels van de gewone melodie.

 

 

Geef een antwoord