Scriba H.J. van Dam namens de Hervormde Gemeente Zegveld: 

We hebben in Zegveld een paar jaar gedaan over bezinning op het nieuwtestamentische lied in de eredienst, ingebed in een bredere bezinning op de eredienst (en de prediking). Dit traject hebben we in 2012-2014 doorlopen. Vervolgens zijn we een lied voor de dienst gaan zingen, dat hebben we in de tweede helft van 2015 geëvalueerd, op basis waarvan we in oktober 2015 aan de gemeente een principebesluit hebben voorgelegd om een lied in de dienst te gaan zingen. Na een gemeenteavond hebben we daartoe een definitief besluit genomen. Inmiddels was Weerklank in aantocht en hebben we besloten dat we, los van de inhoudsopgave in het vertrouwen dat we hadden in de samenstellers, Weerklank als bundel zouden gaan gebruiken. Vervolgens hebben we gewacht op de Begeleidingsbundel, zodat we per 1 oktober a.s. daadwerkelijk uit de bundel in de eredienst zingen.
In principe één lied per dienst. Daarnaast zingen we voor de morgendienst ook nog een kinderlied uit Weerklank, naast de school- of zondagsschoolpsalm. In de keuze voor het kinderlied is er nauw contact met de school op het dorp. De aanschaf hebben we collectief gedaan, gemeenteleden konden bij ons hun bestelling doen. De korting gebruiken we ter bekostiging van een aantal bundels om achterin de kerk te leggen.

Geef een antwoord