Meerkerk, ds. C. Mijderwijk
Er is afgesproken om in elke eredienst minimaal 3x psalmen uit de OB te zingen. Er is dus ruimte voor 3x Weerklank. De keuze voor wel of geen Weerklanklied wordt aan de predikant gelaten die voorgaat in de dienst.

Ook de P.C. basisschool heeft Weerklank opgenomen in hun liedrooster, kinderen/ouders kunnen daar kiezen tussen Liedboek, dat in de Gereformeerde kerk wordt gebruikt of Weerklank in de Hervormde kerk. Als aanvangslied zingen we in de kerkdiensten ‘de schoolpsalm / het schoollied’.

Het College van Kerkrentmeesters heeft de aanschaf verzorgd voor in het  kerkgebouw. Er zijn voldoende bundels aangeschaft, die in de kerkbanken komen te liggen. Kerktelefoonluisteraars krijgen een bruikleenexemplaar thuis. Alle bundels zijn voorzien van het stempel van de Hervormde Kerk Meerkerk.

Geef een antwoord