‘Ook de P.C. basisschool’

Meerkerk, ds. C. Mijderwijk Er is afgesproken om in elke eredienst minimaal 3x psalmen uit de OB te zingen. Er is dus ruimte voor 3x Weerklank. De keuze voor wel of geen Weerklanklied wordt aan de predikant gelaten die voorgaat in de dienst. Ook de P.C. basisschool heeft Weerklank opgenomen in hun liedrooster, kinderen/ouders kunnen…

‘Erg tevreden’

Scriba W.H. Doest namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Voorthuizen: Sinds herfst 2014 hebben wij in de kerkenraad over wijzigingen in de liturgie nagedacht. Uiteindelijk is besloten om maximaal twee liederen per dienst te zingen. Eigen predikanten zijn vrij om daarvan af te wijken als het thema van de dienst daartoe aanleiding geeft; maar…

Errata Eenstemmige bundel

  Hoewel de uitgave van Weerklank met buitengewoon veel zorg is gebeurd, zijn er helaas toch zaken aan onze minutieuze aandacht ontsnapt. Hoewel het het onvermijdelijke lot van elke eerste druk schijnt te zijn, dat bepaalde zaken pas gezien worden als ze gedrukt staan en breed gedeeld worden, bieden wij toch onze welgemeende excuses aan.…

Kinderkerstconcert door Dutch Baroque met liederen uit Weerklank

Op 23 december 2016 organiseert Stichting Dutch Baroque een kinderkerstconcert. Thema is ‘Hoor! De engelen zingen’. Anne Margriet vertelt een kerstverhaal wat wordt afgewisseld door kerstliederen gezongen door de Dutch Baroque Junior Singers. De kerstliederen zijn gecomponeerd voor orkest en jeugdkoor door Gerard de Wit, artistiek leider van Dutch Baroque. Hij selecteerde de liederen uit de liedbundel Weerklank.…