Vergelijking met andere liedbundels

Enkele gedachten voor gemeenten die afwegingen maken tussen diverse liedbundels. Wij merken dat sommige gemeenten, vanwege een inmiddels vertrouwde liedbundel, aarzelen bij de overstap naar Weerklank. Vanuit de gemeente kan immers de vraag rijzen: ‘Ga je dan niet terug achter de rijkdom die je had?’ Toch vermeldt de opsomming van gemeenten die Weerklank invoerden, meerdere…

Orgelboek bij Weerklank verschijnt eind dit jaar

Vrijwel gelijktijdig met de eenstemmige liedbundel Weerklank is ook een begeleidingsbundel verschenen. Deze bundel bevat alleen harmonisaties. Van verschillende zijden kwam de vraag naar een aanvullende uitgave met voorspelen en bewerkingen bij de liederen uit Weerklank. Uitgeverij Boekencentrum heeft voor deze uitgave inmiddels groen licht gegeven. Een team van vijf componisten is ermee aan de…

Het lied van Ds C. J. Overeem

Lied 38 Jeruzalem, zo zegt de Heer, wanneer Ik in uw midden woon, als koning zetel op mijn troon, als Ik tot Sion wederkeer, dan wordt uw goede naam en hemelhoog uw trouw geroemd. Sion wordt dan alom geprezen omdat de Heer zijn heiligheid op deze berg heeft uitgespreid – hier zal Hij God en…

Het lied van Ds. C. Mijderwijk

Lied 326   1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,   wil mij vergeven wat ik U misdeed;   verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,   maar troost mij met uw woord: het is volbracht.   2 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,   het heilig feest van uw gedachtenis;…

Errata begeleidingsbundel 1e druk

Hoewel de begeleidingsbundel van Weerklank met buitengewoon veel zorg is gebeurd, zijn er helaas toch zaken aan onze minutieuze aandacht ontsnapt. Hoewel het het onvermijdelijke lot van elke eerste druk schijnt te zijn, dat bepaalde zaken pas gezien worden als ze gedrukt staan en breed gedeeld worden, bieden wij toch onze welgemeende excuses aan. We…

Weerklank Online nu beschikbaar

‘Praktisch heel eenvoudig en de muziekrechten goed geregeld!’ Voor elke kerk nu beschikbaar: Weerklank Online. Probleemloos liederen op de beamer, op de liturgie en in programmaboekjes. Praktisch heel eenvoudig en de muziekrechten goed geregeld. De voordelen op een rij: Snel en makkelijk zoeken in de nieuwe liedbundel Weerklank. Liederen selecteren en downloaden voor gebruik in…

Het lied van Ds. A.D.J. Wessels

Weerklank lied 139 1 Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, alle geboden worden thans voldragen, alle beproeving van de wildernis. 2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, die zoon van David zijt en man van smarte, koning der Joden die de…

Het lied van Ds. H. Markus

ALS EEN KIND      (Weerklank lied 441)                         2 Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, leid mij dan op uw weg, de weg…

Samenzangavond 24 december

Samenzang uit Weerklank op kerstavond In de Schildkerk te Rijssen wordt op kerstavond (DV zaterdag 24 december) een samenzangavond gehouden met uitsluitend liederen uit Weerklank: liederen voor Advent en Kerst. De liederen worden ingeleid door ds. J. van het Goor, organist is Dick Sanderman. De plaatselijke predikanten ds. J. van het Goor en ds. D.M.…

‘Bredere bezinning op de eredienst’

Scriba H.J. van Dam namens de Hervormde Gemeente Zegveld:  We hebben in Zegveld een paar jaar gedaan over bezinning op het nieuwtestamentische lied in de eredienst, ingebed in een bredere bezinning op de eredienst (en de prediking). Dit traject hebben we in 2012-2014 doorlopen. Vervolgens zijn we een lied voor de dienst gaan zingen, dat hebben…